Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Pay Halka Arzları

Yatırım Bize Danışılır

Geniş bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanı, yaygın ve hizmet odaklı Yatırım Merkezi ağı ve 1991’den beri edindiği halka arz tecrübesi ile Türkiye’deki önemli pay halka arzlarında yer alan lider aracı kurumlar arasında yer alıyoruz. Halka arz, şirketler için sadece sermaye finansmanı sağlanmasına ilişkin bir işlem değil aynı zamanda şirketlerin daha kurumsal bir anlayışa doğru dönüşüm geçirdikleri bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde şirketler bağımsız denetimden, kurumsal yönetime kadar bir çok alanda bir yapılanma süreci geçirirler. Bu çerçevede deneyimli ekibimizle birlikte Tacirler Yatırım olarak şirketlerin sadece halka arzına aracılık etmiyor, onların bu dönüşüm süreçlerinde, yeniden yapılanmaları ve uzun vadeli yatırım planları çerçevesinde strateji geliştirmelerinde destek oluyoruz.

Verdiğimiz hizmetler özetle;

 • Şirket yapısının incelenmesi ve SPK mevzuatına uygunluk konusunda yapılandırma önerilerinde bulunulması,
 • Şirket’in büyüme planları çerçevesinde yatırım hikayesinin oluşturulması ve halka arz zamanlamasının planlanması, 
 • Belirlenen halka arz planlamasına uygun halka arz sürecinde görev alacak bağımsız denetim firması, hukuk danışmanı gibi tüm diğer danışmanların seçiminde destek verilmesi ve ekiplerin koordinasyonu, 
 • SPK, Borsa İstanbul, MKK ile ilgili süreçlerin yürütülmesi ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması konusunda yardımcı olunması,
 • Halka arza yönelik reklam ve PR faaliyetlerinin koordinasyonu, 
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Yurt içi ve gerektiğinde yurt dışı tanıtım toplantılarının (“roadshow”) yapılması 
 • Konsorsiyumun oluşturulması, 
 • Talep toplama 
 • Dağıtım yapılması ve yasal bildirimlerin yapılması, 
 • Halka arz sonrasında gerektiği takdirde fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması olarak sıralanmaktadır.

Bu noktada Tacirler Yatırım Kurumsal Finansman Departmanı olarak 2014 yılından itibaren toplam piyasa değeri 11,5 milyar TL‘ye ulaşan 6 şirketin halka arz liderliğini başarıyla gerçekleştirmiş ve 2,7 milyar TL fon toplanmasına aracılık etmiş, son 10 yılda Türkiye’de yapılan 80’den fazla halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer almış ve yatırımcılarına halka arzlara birinci elden katılma imkanını sağlamış bulunmaktayız.

✉ kurumsalfinansman@tacirler.com.tr

✉ halkaarz@tacirler.com.tr

0 (212) 355 26 47

Katıldığımız Pay Halka Arzlar

Bugüne Kadar Gerçekleştirdiğimiz Halka Arzlar

2023

Kuzey Boru A.Ş.

868.800.000 TL 
Konsorsiyum Lideri

Detay

2023

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.

646.971.152 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2022

Kiler Holding A.Ş.

692.250.000 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2022

EYG GYO A.Ş.

352.000.000 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2021

Doğu Aras Enerji
Yatırımları A.Ş.

1.474.000.000 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2021

Ersan Alışveriş
Hizmetleri A.Ş.

227.500.000 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2021

Nasmed Özel Sağlık
Hizmetleri A.Ş.

125.000.000 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2021

Kütahya Şeker
Fabrikası A.Ş.

196.744.380 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay

2014

Lider Faktoring A.Ş.

13.500.000 TL
Konsorsiyum Lideri

Detay