Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Ersan Alışveriş Hizmetleri A.Ş.

Pay Halka Arz

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ("Kim Market") satışa sunulan 65.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı “Borsa’dan Satış” yöntemi ile başarıyla gerçekleştirmiştir. Kim Market’in Paylarının halka arzı ile ilgili olarak hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu – I   -   609 KB Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu – II   -   1.1 MB İzahname   -   13.92 MB