Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

Pay Halka Arz

Tacirler Yatırım, 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye’de ilk şeker fabrikası halka arzı olan Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (“Kütahya Şeker”) halka arzını “Borsa’dan Satış” yöntemi ile başarıyla gerçekleştirmiştir. Paylarının halka arzı ile ilgili olarak hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu – I   -   799 KB Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu – II   -   1.21 MB İzahname   -   37.52 MB