Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.

Pay Halka Arz

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (“Doğu ARAS”) satışa sunulan 13.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı ile ilgili olarak hazırlanan İzahname , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2021 yılının en büyük halka arzlarından biri olan Doğu ARAS halka arzında Tacirler Yatırım “Konsorsiyum Eş Lideri” olarak görev almıştır.

Doğu Aras Fiyat Tespit Raporunu Değerlendirme Raporu - I   -   662 KB Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu- II   -   1.35 MB İzahname   -   17.78 MB