Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Kuzey Boru A.Ş.

Halka Arz Oluyor

Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!

Talep Toplama Tarihleri : 07 - 08 Aralık 2023
Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış – Eşit Dağıtım
Halka Arz Kodu : KBORU.HE
Talep Toplama Fiyatı : 36,20 TL

KUZEY BORU A.Ş.

Halka Arz Tarihleri

07-08 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

36,20 TL

BIST İşlem Kodu

KBORU

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Yöntemi

Borsa Birincil Piyasada Satış (36,20 TL) – Eşit Dağıtım

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Sermaye

80.000.000 TL Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye

100.000.000 TL Nominal

Sermaye Artırımı

20.000.000 TL Nominal

Ortak Satış

4.000.000 TL Nominal

Halka Arz Edilen Hisse Adedi

24.000.000 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü

868.800.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%24

Satmama Taahhüdü

Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat
istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Konsorsiyum Lideri

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

04/12/2023
www.kap.org.tr
www.tacirler.com.tr
www.kuzeyboru.com.tr  

Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (https://www.kap.org.tr/) ve Kuzey Boru A.Ş. (https://www.kuzeyboru.com.tr/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Onaylı İzahname   -   19.2 MB TSSD   -   1.29 MB Fiyat Tespit Raporu   -   27.1 MB EK-1 Şirket Esas Sözleşmesi   -   1.62 MB Ek-2 Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi   -   788 KB EK-3 Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu   -   3.47 MB EK-4 2020-2021-2022-30.06.2023 dönemlerine ilişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu   -   3.13 MB EK-5 1 Ocak- 30 Eylül 2023 ve 1 Ocak- 30 Eylül 2022 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu   -   2.5 MB EK-6 Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Sorumluluk Beyanı   -   154 KB EK-7 Mahal Gayrimenkul Değerleme AŞ Değerleme Raporları tarafından hazırlanan Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu 1   -   3.35 MB EK-7 Mahal Gayrimenkul Değerleme AŞ Değerleme Raporları tarafından hazırlanan Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu 2   -   3.54 MB EK-7 Mahal Gayrimenkul Değerleme AŞ Değerleme Raporları tarafından hazırlanan Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu 3   -   3.38 MB EK-7 Mahal Gayrimenkul Değerleme AŞ Değerleme Raporları tarafından hazırlanan Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu 4   -   3.13 MB EK-7 Mahal Gayrimenkul Değerleme AŞ Değerleme Raporları tarafından hazırlanan Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu 5-1   -   3.78 MB EK-7 Mahal Gayrimenkul Değerleme AŞ Değerleme Raporları tarafından hazırlanan Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporu 5-2   -   3.13 MB EK-8 Makine Ekipman ve Taşınmaz Değerleme Raporuna ilişkin Değerleme Kuruluşundan alınan sorumluluk beyanı   -   224 KB EK-9 Ümit Yayla Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı - Hukukçu Raporu Ekleri   -   1.38 MB EK-9 Ümit Yayla Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı - Hukukçu Raporu 27.11.2023   -   3.61 MB EK-10 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu   -   2.96 MB