Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Yatırımcı Tazmin Merkezine Zamanaşımı Nedeni İle Devredilecek Hesaplar

27 Şubat 2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği”’nin 26 Ağustos 2021 tarihli 31580 sayılı yönetmelik ile değişen  24.Maddesi gereği Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye emaneten devredilir.

01.01.2024 - 31.12.2024 ve 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arası zamanaşımı süresi dolacak hesaplar için, hesap sahiplerine aşağıdaki listede yer alıp almadığına ilişkin arama imkanı bulunmaktadır.

Bu listede yer alan müşterilerimizin geçerli bir kimlik belgesi ve adresini teyit eden belge (fatura/ikametgâh v.b) ile Genel Müdürlüğümüze ya da merkez dışı örgütlerimize başvuruda bulunması aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri gereğince emanet ve alacakları ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getirilerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceği duyurulur.

1-) 2024 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak, hesap sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresi dolmadığı sürece, 2024 yılı içerisinde de müşterilerimiz tarafından, kurumumuza başvuruda bulunulabilecek olup, bu başvurular dikkate alınacaktır.

2-) 2025 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak, hesap sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresi dolmadığı sürece, 2025 yılı içerisinde de müşterilerimiz tarafından, kurumumuza başvuruda bulunulabilecek olup, bu başvurular dikkate alınacaktır.

Kurumumuzun yayınlandığı liste içinde yer alıp almadığınızın kontrolü için aşağıdaki alandan hesap numarası ve/veya TC Kimlik Numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.