Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

KVKK

Bilgileriniz Güvende

Kişisel Verilerin Saklanması ve Kullanım Koşulları ve haklarınız ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla erişiminize sunulmuştur.

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma duyurusu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) 10. maddesi gereği hazırlanmış olup, bu beyan; kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepleri içermektedir. Aynı zamanda kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında Veri Sorumlusu sıfatlıyla Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tacirler Yatırım) internet sitesi/siteleri aracılığıyla tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verilerin Toplanması

Güvenlik Önlemleri

Üçüncü Kişilerle Paylaşma

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu   -   62 KB