Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Bakiyelerin Nemalandırılması

Yatırım Bize Danışılır

Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin 22. Maddesinde müşterinin nakit bakiyelerine nemalandırmasına ilişkin aşağıdaki esaslar belirlenmiştir. Tacirler Yatırım, sözleşmede müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri, yetkili olduğu faaliyetler, işletme politikaları ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, muhasebe sistemlerinde hesap bazında izleyerek, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilir.

Değerlendirmeye konu olacak müşteri nakitlerinin belirlenmesinde son süre 15:15’tir (yarım iş günleri için bu süre 11:00 olarak uygulanır). Belirlenmiş bu son sürelerden sonra hesaplara kurum içi veya kurum dışından aktarılabilecek nakitlerin nemalandırmaya konu olmayabileceği dikkate alınmalıdır.

Repo İşlemi

Müşterinin aksine yazılı bir talimatı yoksa; müşteri hesabının gün sonu nakit alacak bakiyesinin asgari 10.000 TL (OnbinTürkLirası) olması halinde, bu nakitler Tacirler Yatırım tarafından repo yoluyla nemalandırılabilir. İlgili asgari tutar, müşteriye önceden bildirilmek kaydıyla değiştirilebilir.

Müşteri’ye ait gün sonu alacak bakiyelerinin repo işlemi ile nemanlandırılması sonucunda Tacirler Yatırım, brüt faiz geliri üzerinden azami %45’e kadar hizmet bedeli belirleyebilecektir. Bu oran Müşteri’nin gün sonundaki alacak bakiyesinin tutarına göre aşağıdaki tablodaki oranlarda değişiklik gösterecektir.  22 Kasım 2023 

Tutar Aralığı (TL)Hizmet Bedeli (%)
10,000 - 50,00045
50,001 - 100,00042
100,001 - 500,00039
500,001 -ve üstü37

Bankalarda Nemalandırma

Müşteri hesabında, gün sonu nakit alacak bakiyesinin asgari 200.000 TL (İkiyüzbinTürkLirası) olması halinde, bankalarda nemalandırma yoluyla değerlendirilebilmesi için müşterinin yazılı talimatı ve Tacirler Yatırım’ın kabulü gereklidir. Bankalar nezdinde tutulmakta olan bu şekildeki müşteri nakitleri, Tacirler Yatırım’ın müşterileri için açılacak olan münferit bir hesapta, Tacirler Yatırım’ın kendi nakit varlığından ayrı olarak izlenir. İlgili asgari tutar, müşteriye önceden bildirilmek kaydıyla değiştirilebilir. Müşteri, hesabındaki nakit alacak bakiyelerin bir iş gününden daha uzun süre ile bankalarda nemalandırılmasını talep etmesi halinde, müşterinin ayrı bir yazılı talimatı ve Tacirler Yatırım’ın kabulü gereklidir. Bu kapsamdaki müşteri talepleri için, Tacirler Yatırım, bu maddede belirlenen asgari tutarın üzerinde bir tutar belirleme hakkına sahiptir.

Müşteri’nin gün sonu alacak bakiyelerinin bankalarda nemalandırma yöntemi ile nemanlandırılması sonucunda, Tacirler Yatırım stopaj kesintisi sonrası azami %30’a kadar komisyon bedeli tahsil edecektir.

Uzmana DanışınBizi Arayın