Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

11.11.2014

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret Anonim Şirketi(“Şirket”), mevcut 40.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 12.000.000 TL’lik kısmını temsil eden 12.000.000 TL nominal değerli mevcut ortakların paylarının satışı ile halka arz edecektir.

Detaylı PDF   -   567 KB