Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Kuzey Boru Anonim Şirket

SPK onayına sunulan Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu

Açıklama

Kuzey Boru Anonim Şirket’nin SPK Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu aşağıda sunulmaktadır.

Başvuru İzahnamesi yayımlanma tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak izahnamedir. Henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca Şirket’in internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanacaktır. Halka arz kapsamındaki yatırım kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına müteakip verilmelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını “nihai izahnamede” yapacakları analizlere dayandırmalıdır.

Kuzey Boru Anonim Şirketi Fon Kullanım Yeri Raporu   -   2.66 MB Kuzey Boru Anonim Şirketi Taslak İzahname   -   58.22 MB