Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvuru İzahnamesi yayımlanma tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak izahnamedir. Henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca Şirket’in internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanacaktır.

İzmirfirca_taslakizahnname_1_50.pdf   -   3.48 MB İzmirfirca_taslakizahnname_51_100.pdf   -   3.6 MB İzmirfirca_taslakizahnname_101_149.pdf   -   3.96 MB Ek_1_fon_kullanimyeriraporu.pdf   -   998 KB Ek_2_bagimsizdenetimbeyani.pdf   -   490 KB Ek_3_taahhutname.pdf   -   355 KB Ek_4_icyonerge.pdf   -   2.1 MB Ek_5_esassozlesme.pdf   -   840 KB