Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

01.04.2024

İSO Türkiye İmalat PMI – Mart 2024

İmalat PMI mart ayında 50’ye geriledi

Detaylı PDF   -   103 KB

İçerikler

İçerikler

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI mart ayında 50,2 seviyesinden 50 seviyesine indi. Hatırlanacağı üzere PMI şubat ayında 50,2 seviyesine yükselerek Haziran 2023’ten bu yana ilk defa 50 eşik değerin üzerine çıkmıştı. İmalat sektörüne yönelik üretim verisi mart ayında 50 eşik değerde oluşarak büyüme tarafında kalmaya devam etse de şubat ayındaki yükseliş momentumunun korunamadığı dikkat çekiyor.

İSO tarafından veri ile birlikte açıklanan notta mart ayında imalat sektöründeki faaliyet koşullarında önemli bir değişim yaşanmadığına yer verildi. Veri ile birlikte açıklanan notta imalat sanayi üretiminin söz konusu ay içerisinde oldukça sınırlı bir artış kaydettiği vurgulanırken, yeni siparişler ve istihdam hacimlerinde ise düşüşün devam etmesine rağmen durma noktasına yaklaştığı belirtildi. Yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son dokuz ayın en düşük oranında kaydedildiğine yer verilen açıklamada, üretim ve girdi alımlarında ise üst üste ikinci ayda da artış yaşandığı belirtildi. Bunlara rağmen ilk çeyreğin sonunda hem girdi hem de nihai ürün stoklarındaki düşüş eğiliminin devam ettiğine yer verildi.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verileri de mart ayında aktiviteye yönelik olumlu sinyaller üretmişti. Arındırılmamış RKGE mart ayında 101,50 seviyesinden 104,4 seviyesine çıkarak Eylül 2023’ten ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin ise 102 seviyesinden 103,50 seviyesine yükseldiği takip edildi.

Yine bugün açıklanan ve yakından takip ettiğimiz bir veri olan Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi mart ayında bir önceki ayın nihai seviyesine göre %3,8 oranında düşüş kaydederek 63,7’ye indi. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi 64,8 seviyesinden 63,4 seviyesine inerken, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise 66,1 seviyesinden 67,5’ye yükseldi. Veri ile birlikte yayınlanan notta tüketicinin kişisel finansal durum algısında ve TR ekonomisinin genel mevcut durum algısında kötüleşme yaşandığı belirtildi.

Türkiye’de büyüme iç talep dinamiklerinin etkisi ile güçlü kalmaya devam ederken, öte yandan artan maliyetler ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle sanayi üretiminde ise zayıf seyir etkili oluyor. Arz / talep dengesindeki bozulma büyüme dinamiklerinin talep kaynaklı beslenmeye devam etmesine yol açarken, bu durum da enflasyonu körükleyen temel unsurların başında yer alıyor. İkinci yarı itibariyle iç talepte öngördüğümüz sönümlenme ile birlikte arz talep dengesinde talep lehine oluşan bozulmanın bir miktar dengelenebileceği, ancak sıkı finansal koşullar ve yüksek maliyetlerin etkisi çerçevesinde sanayi üretimi tarafındaki zayıf görünümün korunacağı beklentisindeyiz. 2024 yılı GSYİH büyüme beklentimiz %3 seviyesinde. Yılın ilk çeyreğinde büyümedeki temel sürükleyici faktörün özel tüketim harcamaları olmasını, ikinci çeyrek sonu itibariyle ise bu kanattaki katkının sönümlenmesini bekliyoruz.

Grafikler

Grafikler

İmalat Sektörü PMI Endeksi (3-aylik HO)


Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, Tacirler Yatırım

İmalat PMI & GSYİH Büyüme Oranı (çeyreklik)

Kaynak: İstanbul Sanayi Odası, TÜİK, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu