Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. (“ALFAS”) Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Analist Raporu

Açıklama

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından, yetkili kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ nin (“Deniz Yatırım”), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kısaca “İhraççı”, “Alfa Solar” ya da “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında, hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararına halka arz izahnamesini inceleyerek karar vermelidir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı Tacirler Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Detaylı PDF   -   488 KB