Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Enda Enerji Holding A.Ş’nin

SPK Onayına Sunulan Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu

Enda Enerji Holding Anonim Şirketi’nin SPK Onayına Sunulan Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu aşağıda sunulmaktadır.

Başvuru İzahnamesi yayımlanma tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak izahnamedir. Henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca Şirket’in internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanacaktır. Halka arz kapsamındaki yatırım kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına müteakip verilmelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını “nihai izahnamede” yapacakları analizlere dayandırmalıdır.

Enda Enerji Holding A.Ş. Fon Kullanım Yeri Raporu   -   164 KB Enda Enerji Holding A.Ş’nin Taslak İzahnamesi   -   129.86 MB