Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
Halka Arz Ediliyor!

Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. paylarının halka arzı 15 – 16 Kasım 2023’te “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 10:30-13:00 saatleri arasında Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Tarihi: 15 – 16 Kasım 2023
Halka Arz Fiyatı: 12,77 TL
Halka Arz Kodu: EKOS.HE


Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 220 milyon TL’den 280 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 60 milyon TL nominal paylar, 12,77 TL’den satışa sunulacaktır. Halka arz sonucunda Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin  halka açıklık oranı ise % 21,43 olacaktır.


Halka arza ait alış işlemleri İKG (İptale Kadar Geçerli) emir türüyle gönderilecek olup 15-16 Kasım 10:30 - 13:00 arasında taleplerinizi  tüm işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.


"Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ( https://www.kap.org.tr/) ve Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (https://www.ekoselectric.com/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır."


Ekos Onaylı İzahname   -   18.02 MB EKOS - TSSD   -   291 KB EKOS - Ek 1 - Esas Sözleşme   -   2.83 MB EKOS - Ek 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi   -   1.9 MB EKOS - Ek 3 - Bağımsız Denetim Raporu   -   14.9 MB EKOS - Ek 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı   -   240 KB EKOS - Ek 5 -Fiyat Tespit Raporu   -   8.64 MB EKOS - Ek 6 - Bağımsız Hukukçu Raporu   -   11.31 MB EKOS - Ek 7 - Fon Kullanım Yeri Raporu   -   470 KB EKOS - Ek 8 - Katılım Endeksi Bilgi Formu   -   1.35 MB