Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

22.05.2019

CEO Event Medya A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. CEO Event Medya A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

CEO Event Hakkında

Eylül 2006’da “CEO Organizasyon Reklam Limited Şirketi” ünvanı ile kurulan CEO Event, 03.03.2015 tarihinde Şirket nevi değişikliği suretiyle “Limited Şirket’ten, “Anonim Şirket’e” dönüşmüştür. 18.12.2018 tarihli genel kurulda ise Şirket’in unvanı “CEO Event Medya A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

Şirket, medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyetlerde bulunmaktadır. CEO Event, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış ve bu gibi her türden etkinlikleri organize etmek, düzenlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak; bu amaçla her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak, yaptırmak şirketin ana faaliyet konuları arasındadır.

Detaylı PDF   -   433 KB