Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

BATI EGE Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Ediliyor.

Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!

Halka Arz Tarihleri: 30 Kasım - 01 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı: 3,00 TL Sabit Fiyat ile Talep Toplama – Eşit Dağıtım

BATI EGE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Halka Arz Tarihleri

30 Kasım – 1 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

3,00 TL

BIST İşlem Kodu

BEGYO

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı

Halka Arz Yöntemi

Sabit Fiyat  ile Talep Toplama ( 3,00 TL) – Eşit Dağıtım

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Sermaye

525.000.000 TL  Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye

815.000.000 TL  Nominal

Sermaye Artırımı

290.000.000 TL  Nominal

Halka Arz Edilen Hisse Adedi

290.000.000 TL  Nominal

Halka Arz Büyüklüğü

870.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

35,58 % 

Satmama Taahhüdü

Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi

Payların Borsa İstanbul’da işlem
görmeye başlamasından itibaren
30 gün boyunca fiyat istikrarı
işlemlerinin gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.

Tahsis Grupları ve Oranları

203.000.000 Adet  % 70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

58.000.000 Adet  % 20  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

29.000.000 Adet  % 10  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Konsorsiyum Lideri

Halk Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

24/11/2023  www.kap.org.tr,
www.tacirler.com.tr;
www.batiegegyo.com.tr


Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ( https://www.kap.org.tr/ ) ve BATI EGE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (https://batiegegyo.com.tr/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


İzahname   -   13.88 MB Esas Sözleşme   -   7.4 MB Fiyat Tespit Raporu   -   1.8 MB Talep Formu   -   332 KB Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu   -   145 KB 2022 Yılı Faaliyet Raporu   -   1.42 MB 30.09.2023 Bağımsız Denetim Raporu   -   15.26 MB 30.06.2023 Bağımsız Denetim Raporu   -   17.76 MB 31.12.2022 Bağımsız Denetim Raporu   -   16.72 MB 31.12.2021 - 31.12.2020 Bağımsız Denetim Raporu   -   22.74 MB Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı   -   137 KB Fonun Kullanım Yeri Raporu ve YKK   -   916 KB Değerleme Raporu Aqua City 556 Ada 10 Parsel   -   55.89 MB Gayrimenkul Değerleme Raporu Aqua Mail 68 Adet Dükkan   -   24.5 MB Gayrimenkul Değerleme Raporu 5 Adet Arsa   -   8.2 MB Gayrimenkul Değerleme Raporu Metro Grossmarket   -   4.38 MB Gayrimenkul Değerleme Raporları Sorumluluk Beyanı   -   605 KB Hukukçu Raporu   -   7.25 MB Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu   -   147 KB KVKK Metni   -   286 KB