Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
Halka Arz Ediliyor!

Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının halka arzı 14 – 15 Kasım 2023’te “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 10:30-13:00 saatleri arasında Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Tarihi: 14 – 15 Kasım 2023
Halka Arz Fiyatı: 125,00 TL
Halka Arz Kodu: BINHO.HE


1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle oluşan 7 milyon TL nominal ve mevcut ortakların sahip olduğu 2,5 milyon TL nominal olmak üzere toplam 9,5 milyon TL nominal paylar, 125,00 TL’den satışa sunulacaktır. Halka arz sonucunda 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin halka açıklık oranı ise %20,21 olacaktır.


Halka arza ait alış işlemleri İKG (İptale Kadar Geçerli) emir türüyle gönderilecek olup 14-15 Kasım 10:30 - 13:00 arasında taleplerinizi  tüm işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.


"Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ( https://www.kap.org.tr/) ve 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.  ( https://1000.com.tr/) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır."


İzahname   -   16.2 MB Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu   -   2.01 MB EK 1 - İhraççı Esas SözleşmesiEK 2 - İhraççı Genel Kurul İç Yönergesi   -   1.67 MB EK 3 - 30.06.2023 ve 31.12.2022 İtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı   -   1.27 MB EK 4 - Fon Kullanım Yönetim Kurulu Kararı ve Fon Kullanım Raporu   -   5.23 MB EK 5 - Finansal Yatırımlar Değerleme Raporu ve Raporu Hazırlayan Sorumluluk Beyanı   -   1.96 MB EK 6 - Akol Hukuk Bürosu Hukukçu Raporu ve Hukukçu Raporu Sorumluluk BeyanıEK 7 - Fiyat Tespit Raporu   -   1.19 MB EK 8 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu   -   1.81 MB