Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

06.11.2019

Yükselen Çelik Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Yükselen Çelik A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler

Yükselen Çelik Hakkında

Yükselen Çelik Anonim Şirketi (“Şirket”), 20 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da “Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi” unvanı ile kurulmuştur. Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi, 7 Ocak 2013 tarihli ve 8230 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılan unvan değişikliği ile Yükselen Çelik Anonim Şirketi adını almıştır.

Şirket’in esas faaliyet konusu makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, inşaat ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmaktır.

Detaylı PDF   -   459 KB