Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

03.05.2016

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Via GYO Hakkında

GYO dönüşümüne konu olan Bayraktar Kardeşler İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (“Bayraktar”) adıyla Bayraktar Kardeşler Grup bünyesinde 1995 yılında anonim şirket olarak kurulmuştur. 1953 yılında inşaat faaliyetlerine odaklı kurulan aile şirketi Bayraktar Kardeşler Grup zaman içerisinde perakende, turizm, enerji ve marina sektörlerinde de faaliyet göstermeye başlamıştır. Bayraktar Kardeşler İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. perakende, turizm ve eğlence hizmetlerini birarada sunan gayrimenkul projeleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bayraktar Mayıs 2014’te GYO statüsüne dönüşmek için Sermaye Piyasası Kurul’una (“SPK”) başvurmuş olup, GYO’ya dönüşüm iznini Ağustos 2015 tarihinde almıştır ve unvanı Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değişmiştir.

Detaylı PDF   -   419 KB