Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

10.11.2015

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”,“Verusaturk”) mevcut 37.950.000 TL olan ödenmiş sermayesini 14.050.000 TL (%37,02) artırarak, 52.000.000 TL’ye yükseltmeyi ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.950.000 TL olmak üzere toplam 22.000.000 TL nominal değerli paylarını mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz etmeyi öngörmektedir.

Detaylı PDF   -   390 KB