Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

11.11.2014

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz:

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”, “Ulusoy Un”) mevcut 65.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 19.500.000 TL (%30) artırarak, 84.500.000 TL’ye yükseltmeyi, artırılan 19.500.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak ve ortaklara ait 4.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini halka arz etmeyi öngörmektedir.

Halka arz, fiyat aralığı ile talep toplama ve bakiyeyi yüklenim (konsorsiyum üyeleri için en iyi gayret aracılığı veya bakiyeyi yüklenim) yöntemi ile yapılacaktır.

Detaylı PDF   -   499 KB