Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Tureks Turunç Madencilik İç ve
Dış Ticaret Anonim Şirketi

SPK Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım
Yeri Raporu

Açıklama

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin SPK Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu aşağıda sunulmaktadır.

Başvuru İzahnamesi yayımlanma tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak izahnamedir. Henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca Şirket’in internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanacaktır. Halka arz kapsamındaki yatırım kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına müteakip verilmelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını “nihai izahnamede” yapacakları analizlere dayandırmalıdır.

Tureks Maden Fon Kullanım Raporu   -   1.51 MB Tureks Maden Taslak İzahname   -   33.18 MB