Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

23.02.2021

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri:
VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından hazırlanmıştır. Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi’nin halka arzına ilişkin olarak,
yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca
aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve
eklerini inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Türk İlaç Hakkında

Türk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi, 04.12.2012 tarihinde 50.000 TL sermaye ile aşı, serum, katı ve likit form tıbbi beşeri ilaç üretimi konusunda faaliyet göstermek üzere Ankara’da kurulmuştur.

Türk İlaç, TR/GMP/2020/103 numaralı GMP (Üretim Tesisi İyi İmalat Uygulamaları) belgesi ile birlikte üretim tesisinde Beşeri Tıbbi Ürün Üretim ve ilaç etkin maddesi üretim hakkına sahip olmuştur.

Şirket’in ana faaliyet konusu aşı ve serum üretimidir. Şirket, hasılatının büyük bir kısmını bu iki ürünün üretim ve satışından elde etmektedir. Ürünlerin satışı Şirket adına tescil edilmiş ruhsat ve markalar ile yapılmaktadır.

Detaylı PDF   -   288 KB