Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

17.01.2018

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Trabzon Liman Hakkında

Şirket, 20.11.2003 tarihinden başlamak üzere Trabzon Limanı’nın 30 yıllık işletme hakkına sahiptir. Şirket’in ana faaliyeti liman işletmeciliği kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerdir. İhraççının Trabzon Liman sahası üzerinde verdiği başlıca hizmetler; yüklere verilen hizmetler, gemilere verilen hizmetler ve alan kiralamaları olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır. Söz konusu üç ana grup altında yer alan hizmetler; boşaltma, yükleme, terminal, pilotaj, römorkaj, ardiye, geçici depolama, barınma, konteyner içi yükleme-boşaltma, tartı, su-elektrik, atık, yolcu hizmetleri ve açık-kapalı alan kiralamaları olarak sayılabilir.

Detaylı PDF   -   559 KB