Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

03.04.2024

Tacirler Yatırım Makro Görünüm Raporu - Nisan 2024

Zorlu değişim sürecinden geçerken…

Detaylı PDF   -   530 KB

İçerikler

İçerikler

İkinci yarı itibariyle yurt içinde belirgin soğuma bekliyoruz. 2024 yılı büyüme tahminimizi %3 seviyesinde korumakla birlikte, tahminimize yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu görüşündeyiz. Finansal koşullardaki sıkılaşma ve maliyet artışları dolayısı ile sanayi tarafındaki zayıflamanın hız kazanması büyüme beklentimiz üzerinde aşağı yönlü risk yaratabilecekken, reel ücretlerdeki erimenin öngörülenden daha hızlı gerçekleşmesi de iç talepte beklediğimiz yavaşlamanın daha keskin olması riskini beraberinde getirebilir.

Temmuz ayından önce enflasyonda %60’ın altına gerileme beklemiyoruz. Yıllık TÜFE artışının Mayıs 2024’te baz etkisi ile birlikte %75 civarında zirve yapmasını ve ardından hızlı bir gerileme dönemine girilmesini bekliyoruz. Yıllık TÜFE artışının 2024 yaz aylarında yaklaşık 25 yüzde puanlık bir düşüşün ardından son çeyreğin başında %45 civarında oluşacağını ve 2024 yılını %43 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyoruz.

Yerel seçimlerin geride bırakılması ile birlikte sıkı para politikası duruşunun devam etmesini bekliyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutedil açıklamaları ve muhalefet kanadından gelen tansiyon düşürücü nitelikte ifadeler yakın vadede politik belirsizliğin gündemde olmayacağını gösterir nitelikte. Mevcut çerçevede önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye gündeminde seçimlerin olmayacak olması ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programını sürdürmeleri için alan açıyor. Bundan sonraki süreçte odak noktamız bireysel döviz talebinde bir azalış ve finansman bacağında bir iyileşme yaşanıp yaşanmayacağı olacak.

Cari açıktaki gerilemenin devamını bekliyoruz. Geçtiğimiz yılın ortasından bu yana gelenekselleşen para politikasının ve sıkılaşan koşulların kredi büyümesi ve iç talep üzerinde belirgin etkilerini ikinci yarı itibariyle görmeyi bekliyoruz. Bunun yanı sıra, turizm performansı ve dış pazarlarımızdaki toparlanma süreci ile birlikte bu yıl cari işlemler açığındaki düşüşün sürmesini bekliyoruz. 2024 yılına ilişkin cari açık beklentimiz 33 milyar dolar seviyesinde.

Finansman bacağı aksamaya devam ediyor. Dış finansman gerekliliğinin brüt döviz rezervlerine oranı %187 seviyelerinde yüksek bir yerde bulunuyor. Seçimlerin ardından döviz likiditesinin iyileşme süreci gerek Merkez Bankası rezervlerindeki erimenin durulması gerekse de TL varlıkları olan ilgi açısından oldukça önemli olacak. Geçen yılın ortalarından bu yana bu yılın ilk çeyreği itibariyle gözle görülür olması beklenen yabancı talebinin beklenen parlamayı gerçekleştirememiş olması bu noktada kaygı verici.

2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini ve bütçe açığı / GSYİH oranının 2024’te %5,2 olmasını bekliyoruz. 2025 yılında para politikasında beklediğimiz kademeli gevşeme sürecinde maliye politikasının daha dengeleyici bir noktada olacağını öngörüyoruz.

Uyarı Notu