Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

29.02.2024

Strateji Notu

BDDK Ocak Verileri

2024’e Zayıf Başlangıç

BDDK Ocak verileri, Bankacılık sektöründe Aralık ayında çekirdek faaliyetlerde görülen finansal zayıflığın Ocak ayında da devam ettiğini gösteriyor. Aralık ayında mevduat faiz oranlarında artış yaşanırken, bu mevduatların dönüşlerinin ağırlıklı Ocak ayında olması, Ocak ayında faiz giderlerinin %6,4 artmasına neden olurken, faiz gelirlerinde ise %3,4 daralma görüyoruz. Bununla beraber, net faiz marjında daralma sürerken, Aralık ayında finansalları destekleyen ücret & komisyon gelirleri ve temettü tahsilatları gibi kalemlerin de Ocak’ta momentum kaybettiğini görüyoruz. Maaş zamları ile artan operasyonel maliyetler de Ocak rakamları üzerinde kısmi bir baskı yaratmış görünüyor.

Rakamlara bakarsak, Aralık ayında 68,2 mlr TL net kar elde eden sektörün Ocak ayında 32,0 mlrTL ile aylık %53 (yıllık %19) net kar daralması sergilediğini görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 23,9 mlrTL ile yıllık %63 büyüme sergilerken enflasyon civarında büyüme devam etti. Benzer şekilde kredilerde, mevduat toplamında ve özkaynaklarda da sırasıyla yıllık %52, %63 ve %53 büyüme görülüyor. Gelirler tarafında ise, net faiz gelirlerinde 53,9 mlrTL ile aylık %37 daralma (yıllık %3 artış) görüyoruz. Sektörün ücret & komisyon gelirleri ve temettü gelirlerinde ise sırasıyla aylık %3 ve %60 daralma dikkat çekiyor. Özsermaye karlılığında ise, Ocak ayı için yıllıklandırılmış veride geçen yıl görülen %32,8’e göre %17,5 ile belirgin bir düşüş hesaplıyoruz.

Bankacılık sektörü, 2024’e kaynak maliyetlerine bir miktar rahatlama ile başladı, ancak bunun etkilerini Şubat verilerinde görmemiz daha yüksek olasılık. Bununla beraber, ülke notuna ve risk primine dair olumlu beklentiler, yıl ortasından itibaren enflasyonda beklenen iyileşme vb. nedenlerle sektörün karlılık performansının ilerleyen aylarda, özellikle de yılın ikinci yarısında, daha belirgin olacağını ve bunun da sektör hisselerini destekleyeceğini düşünüyoruz. Ek olarak, bu yıl yoğunlaşmasını beklediğimiz yabancı girişlerinin de likit banka hisselerinde daha belirgin olacağına inanıyoruz.

Detaylı PDF   -   429 KB