Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

07.05.2018

Şok Marketler Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Şok Marketler Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Şok Hakkında

Şok, Türkiye’de gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren bir indirim marketi zinciridir. 31 Aralık 2017 itibarı ile 5.598 mağazası (5.100’ü Şok mağazası olmak üzere) ve 24 dağıtım merkezi bulunmaktadır. 2015 ile 2017 arasında Şirket, satış hasılatını %36,9 yıllık bileşik büyüme oranı ile artırarak, 2017’de yaklaşık 650 milyon adet işlem gerçekleştirmiş ve konsolide bazda 9,5 milyar TL hasılat elde etmiştir. 2015, 2016 ve 2017’de, sırasıyla net olarak, 699, 1.000 ve 1.100 Şok mağazası açmıştır. Şirket’in, 5.598 mağazalık mağaza ağına; 2017 yılında satın alınan mini formatlı gıda perakende mağazaları da dahildir.

Detaylı PDF   -   423 KB