Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

07.05.2019

Smartiks Yazılım A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Smartiks Yazılım A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Smartiks Hakkında

Smartiks, kurumsal firmaların satış, pazarlama ve üretim gibi çeşitli günlük faaliyetlerinin yönetilmesine yönelik olarak yazılım teknolojilerini kullanmasına olanak sağlamak üzere kurulmuştur. İhraççı kurumsal müşterilerin doğrudan talepleri veya satış pazarlama faaliyetleri sırasında kendisine iletilen müşteri ihtiyaçları üzerine yazılım teknolojileri ile projeler geliştirerek çözüm sunmaktadır. Hazırlanan yazılım projelerinin birden çok müşterinin ihtiyacına yönelik olmasının anlaşılması durumunda, bu projeleri ürün haline getirerek, geliştirme çalışmaları yapmak da İhraççı’ nın temel faaliyetleri arasındadır. İhraççı sadece kendi geliştirdiği projeler ve ürünleri ile değil, Microsoft, Oracle gibi firmalar ile yaptığı iş ortaklıkları ile de hizmet sunmaktadır. İş ortaklarının sağladığı ürün/platformları üzerinde yazılım geliştirme, kurumsal ürün konumlandırma ve bu ürünlerin müşterilere uyarlanması, müşterilerin ek taleplerinin bu ürün/platformlar üzerinde geliştirilmesi gibi konularda da hizmetler sunmaktadır. Ayrıca kurumsal müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda bu ürün/platformlar için kullanıcı eğitimleri, yazılım uygulama yöneticisi eğitimleri, gibi eğitimlerde sağlamaktadır

Detaylı PDF   -   428 KB