Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

27.07.2015

Seyitler Kimya Sanayi A. Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Seyitler Kimya Sanayi A. Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz:

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (“Şirket”, “Seyitler”) mevcut 6.600.000 TL olan ödenmiş sermayesini 1.800.000 TL (%27,27) artırarak, 8.400.000 TL’ye yükseltmeyi, artırılan 1.800.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz etmeyi öngörmektedir.

Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 1.800.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 2,80 TL fiyattan Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 28.07.2015- 29.07.2015 tarihleri arasında 2 iş günü boyunca satışa sunulacaktır.

Detaylı PDF   -   404 KB