Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

25.02.2015

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi (“Şirket”), mevcut 5.500.000 TL olan ödenmiş sermayesini , mevcut ortakların rüçhan halklarını kısıtlayarak 1.200.000 TL (%21,82) arttırarak 6.700.000 TL’ye yükseltmeyi, ve hem bu paylar, hem de mevcut ortaklara ait 1.480.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini halka arz etmeyi öngörmektedir.

Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve bakiyeyi yüklenim aracılığı yöntemi ile yapılacaktır.

Detaylı PDF   -   519 KB