Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Ediliyor!

Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!

Talep Toplama Tarihleri : 30 Kasım -01 Aralık 2023
Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış – Eşit Dağıtım
Halka Arz Kodu : SKYMD.HE
Talep Toplama Fiyatı : 7,00 TL

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının birincil halka arzı 30 Kasım-01 Aralık 2023 tarihlerinde “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşecektir.

Halka Arz Detayları:

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 120.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 155.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 35.000.000 TL nominal ve mevcut ortaklarından Şekerbank T.A.Ş.’nin sahip olduğu 17.500.000 TL nominal olmak üzere toplam 52.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmektedir. Halka arz sonrasında Şirket’in halka açıklık oranı %33,87 olacaktır.

Halka arza ait alış işlemleri İKG (İptale Kadar Geçerli) emir türüyle gönderilecek olup 30 Kasım - 01 Aralık 2023 tarihlerinde10:30 - 13:00 arasında taleplerinizi tüm işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.


Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ( https://www.kap.org.tr/) ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( https://www.sekeryatirim.com.tr/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


SKYMD SPK Onaylı İzahname   -   65.62 MB Ek 1 | Esas Sözleşme ve İç Yönerge   -   4.82 MB Ek 2 | Deloitte Beyan 30.09.2023 (1)   -   28 KB Ek 2 | Deloitte Beyan 30.06.2023 (2)   -   154 KB Ek 2 | KPMG Beyan 2021-2021-2022   -   35 KB Ek 3 | Hukukçu Raporu   -   8.02 MB Ek 4 | 30.06.2023 Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu Deloitte   -   2.05 MB Ek 4 | 31.12.2022 Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu KPMG   -   1.37 MB Ek 4 | 31.12.2020 Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu KPMG   -   805 KB Ek 5 | Fonun Kullanım Yeri Raporu   -   729 KB Ek 6 | Gayrimenkul Değerleme Raporu 30.06.2023   -   2.83 MB Ek 7 | Fiyat Tespit Raporu   -   4.17 MB Ek 8 | Hukukçu Beyanı   -   158 KB Ek 9 | Gayrimenkul Değerleme Şirket Beyanı   -   230 KB Ek 10 | 30.09.2023 Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu Deloitte (2)   -   1.81 MB SKYMD Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu   -   752 KB