Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

24.04.2013

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanarak Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz Bilgileri

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Şirket”) mevcut 50.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 10.000.000 TL (%20) artırarak, 60.000.000 TL’ye yükseltmeyi, artırılan 10.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak ve ortaklara ait 5.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini halka arz etmeyi öngörmektedir.

Halka arz, fiyat aralığı talep toplama en iyi gayret aracılığı yöntemi ile yapılacaktır.

Detaylı PDF   -   509 KB