Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

16.04.2024

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Raporun Amacı

İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Tacirler Yatırım”) tarafından, yetkili kuruluş Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım”)’nin, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş (Kısaca “İhraççı”, “Rönesans Gayrimenkul” ya da “Şirket”) paylarının halka arzı kapsamında, hazırlanan fiyat tespit raporunu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Yatırımcılar, yatırım kararına halka arz izahnamesini inceleyerek karar vermelidir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı Tacirler Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şirket Hakkında

Şirket’in ana faaliyet konusu 12 Aralık 2014 tarih ve 8714 sayılı TTSG’de yayımlanan, 9 Aralık 2014 tarihinde tescil edilen genel kurul toplantısında kabul edilmiş Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu” başlıklı 5. maddesi uyarınca özetle, gayrimenkullerin alımı, satımı, kiraya verilmesi, üzerinde proje gerçekleştirilmesi ve aşağıda detaylandırılan gayrimenkuller, Bağlı Ortaklıklar ve Ortak Girişimler ’den meydana gelen Grup portföyünün yönetilmesidir. Şirket’in genel merkez adresi, Çankaya Mahallesi, Atatürk Blv, No: 144/146, Çankaya/Ankara’dır. Grup, 31 Aralık 2023 itibarıyla 316 çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket’in genel merkezi Ankara’da olup ayrıca İstanbul’da bir şubesi bulunmaktadır. Şirket, 25 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı itibarıyla 303.716.888 TL ödenmiş sermayeye ulaşmıştır.

Detaylı PDF   -   405 KB