Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

02.04.2021

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve eklerini inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Qua Granite Hakkında

Şirket Temmuz 2015’te İstanbul’da kurulmuş olup, üretim faaliyetlerine Temmuz 2016’da Aydın ili Söke ilçesi Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 232.965 metrekare arazi içerisinde 70.000 metrekare kapalı alana sahip fabrika binasında başlamış, fabrika alanı yapılan ilaveler ile 79.630 metrekareye yükselmiştir. Şirket, yer kaplama sektöründeki teknik granit ve sırlı teknik granit üretmek üzere yatırımlarına başlamış ve Temmuz 2016’da 5,5 milyon metrekare üretim kapasitesi ile faaliyetlerine başlamış olup, birinci üretim hattının optimum doluluğa ulaşması, ölçek ekonomisinden faydalanılması ve ihracata yoğunlaşılması adına ikinci üretim hattı da Haziran 2017’de 5,5 milyon metrekare kapasite ile faaliyete geçmiştir. Bu yatırımla birlikte, Şirket’in toplam üretim kapasitesi 11 milyon metrekareye ulaşmıştır.

Detaylı PDF   -   332 KB