Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

25.04.2024

PPK Toplantı Kararı – Nisan 2024

Politika faizinde değişikliğe gidilmedi

Detaylı PDF   -   121 KB

İçerikler

İçerikler

Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonucunda, piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz paralelinde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi %50 seviyesinde sabit bıraktı.

Karar metnini incelediğimizde, mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığı vurgulanırken, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin de yakından izlendiğinin alt çizildi.  Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinde değişiklik yapılmadığına yer verilen açıklamada, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun korunduğu vurguladı. Beklentimize paralel olarak karar metninde “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ifadesi yinelenerek ek artırımlara açık kapı bırakılmaya devam edildi.

Enflasyona ilişkin değerlendirmelere bakıldığında, mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiği ifadesine yer verildi. Öte yandan metinde, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılığın, enflasyon beklentilerinin, jeopolitik risklerin ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu ifade edildi. Bu çerçevede önümüzdeki birkaç ayın enflasyon gerçekleşmesinin son derece kritik olduğu kanaatindeyiz. Nisan ayı aylık enflasyon artışının %3 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Yıl sonu TÜFE tahminimiz ise %43 seviyesinde.

  • Nisan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin%44,2 seviyesinde sabit kaldığı takip edildi. 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %36,7 seviyesinden %35,2’ye, 24 ay sonrasında yönelik enflasyon beklentisinin ise %22,7 seviyesinden %22’ye geriledi.

Nisan ayı PPK kararının ardından 9 Mayıs Perşembe günü 10:30’da TCMB Başkanı Karahan tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 yılı ikinci çeyrek Enflasyon Raporu sunumu piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinde bir revizyona gidip gitmeyeceğinin yanı sıra, Başkan’ın piyasalara vereceği mesajlar ve sunumun ardından düzenlenecek olan soru-cevap kısmı önemli olacak.

Bir sonraki PPK toplantısı 23 Mayıs’ta gerçekleşecek. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere önümüzdeki birkaç ayın enflasyon gerçekleşmesinin gelecek dönem para politikası açısından belirleyici nitelikte olmasını bekliyoruz. Mevcut görünümde ek faiz artırımı beklememekle birlikte, enflasyonun aylık eğiliminde beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi durumunda ek artırımların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Enflasyonda hedeflenen düşüş ivmesinin yakalanması durumunda yılın son çeyreğine doğru TCMB’nin faiz indirimlerine başlaması açısından manevra alanı oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Yıl sonu politika faizi beklentimiz %40 düzeyinde.

Grafikler

Grafikler

Politika faizi ve BIST gecelik repo faizi (%)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Politika faizi (basit & bileşik karşılaştırmalı, %)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu