Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

22.02.2024

PPK Toplantı Kararı – Şubat 2024

Politika faizinde değişikliğe gidilmedi

Detaylı PDF   -   173 KB

İçerikler

İçerikler

Politika faizinde değişikliğe gidilmedi

Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısı sonucunda kurum beklentimiz ve piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %45 düzeyinde sabit tuttu.  

Başkan değişikliğinin ardından şubat ayı notunda önceki aya kıyasla değişiklikler olduğu, ancak verilerin mesajların genel çerçevesinin büyük ölçüde benzer olduğu takip ediliyor. Bugünkü karar metninde mevcut faiz seviyesinin gerekli olduğu müddetçe korunacağı ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşması durumunda ek faiz artırımının değerlendirilebileceği ifadesi yinelenirken, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ve parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca; dış finansman koşullarının, rezervlerin seviyesinin, cari dengedeki iyileşmenin ve Türk lirası varlıklara olan talebin döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiği belirtilirken, para politikasındaki kararlı duruşun dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğinin altı çizildi.

Enflasyona ilişkin değerlendirmelere bakıldığında, ocak ayında yüksek gerçekleşen enflasyona ilişkin olarak yılın ilk ayına özgü zamana bağlı fiyat ve ücret güncellemelerinin yüksek aylık enflasyonda etkili olduğu ifade edildi. Yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanırken; söz konusu dengelenme sürecinin tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyrettiğinin altı çizildi. Öte yandan, hizmet fiyatlarındaki katılığın, jeopolitik risklerin ve gıda fiyatlarının enflasyon baskılarını canlı tuttuğu belirtildi.

  • TCMB tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan şubat Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin%42’den %43’e çıktığı takip edildi. Öte yandan 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %39,1 seviyesinden %37,8’e, 24 ay sonrasında yönelik enflasyon beklentisinin ise %23,7’den %23’e geriledi.  Kurum olarak 2024 yıl sonu enflasyon tahminiz %43 düzeyinde bulunuyor. 

Bir sonraki PPK toplantısı 21 Mart’ta gerçekleşecek. Yılbaşından bu yana verilerin mesajlar çerçevesinde mart toplantısında para politikasında bir değişikliğe gidilmemesini ve politika faizinin %45 düzeyinde sabit tutulmasını beklemekteyiz. Gelecek dönemde piyasalarda oluşan likidite fazlasına yönelik ek önlemler alınmasını ve sterilizasyon sürecinin yoğunlaştırılmasını bekliyoruz. Merkez Bankası’nın sözlü yönlendirme ve makro ihtiyati önlemler ile sıkı duruşunu korumasını beklemekle birlikte, diğer taraftan da maliye politikalarının para politikası ile uyumlu bir görünüm içerisinde olmasının TCMB’nin hedeflediği enflasyon seviyelerine ulaşılması açısından kritik olduğu görüşündeyiz.

Grafikler

Grafikler

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (%)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu