Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

16.11.2023

Portföy Hareketleri 3 – 10 Kasım

3 – 10 Kasım Haftası Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri

İçerikler

İçerikler

Önemli Notlar

  • 3 – 10 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı alıcı yer alırken, hisse senedi piyasasındaki alımların oldukça sınırlı olduğu takip edildi.
  • 3 – 10 Kasım haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’larında (parite etkisinden arındırılmış) 0,38 milyar dolar, altın dahil DTH’larında ise 0,4 milyar dolar artış kaydedildi.
  • TCMB rezervleri tarafında ise brüt döviz rezervleri haftalık bazda 0,19 milyar dolar, net uluslararası rezervler ise 0,71 milyar dolar yükseliş gösterdi.

3 – 10 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve tahvil piyasasında net satıcı alıcı yer alırken, hisse senedi piyasasındaki alımların oldukça sınırlı olduğu takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 7,3 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 131 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 494 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 643,2 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 964 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 631 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

3 – 10 Kasım haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,38 milyar dolarlık (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) bir yükseliş yaşandı. Hanehalkı DTH’ları 0,28 milyar dolar azalırken, kurumlar DTH’ları ise 0,66 milyar dolar arttı. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,02 milyar dolarlık oldukça sınırlı bir artış görülürken, hane halkı kıymetli maden hesaplarının 0,04 milyar dolar arttığı, kurumların kıymetli maden hesaplarının ise 0,02 milyar dolar gerilediği izlendi. Özetle, 3 – 10 Kasım haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,4 milyar dolarlık bir yükseliş gözlendi.

TCMB rezervleri: Brüt döviz rezervleri 128,68 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0,19 milyar dolar artış kaydederken, net uluslararası rezervler 25,42 milyar dolar oldu ve bir önceki haftaya göre 0,71 milyar dolar yükseliş gösterdi.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB,  Tacirler Yatırım


Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu

Detaylı PDF   -   184 KB