Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

23.11.2023

Portföy Hareketleri 10 – 17 Kasım

10 - 17 Kasım Haftası Yabancı Portföy Hareketleri ve Para & Banka İstatistikleri

İçerikler

İçerikler

Önemli Notlar

  • 10 – 17 Kasım haftasında tahvil piyasasında net yabancı alımı gerçekleşirken, yabancı yatırımcı algısı açısından yakından takip ettiğimiz tahvil piyasasındaki girişin oldukça sınırlı olduğu takip edildi.
  • 10 – 17 Kasım haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’larında (parite etkisinden arındırılmış) 0,38 milyar dolar, altın dahil DTH’larında ise 0,69 milyar dolar düşüş yaşandı.
  • TCMB rezervlerinin önemli bir yükseliş kaydettiği görülüyor. Buna göre brüt döviz rezervleri haftalık bazda 5,85 milyar dolarlık önemli bir artış kaydederken, net uluslararası rezervler ise 3,54 milyar dolar yükseliş gösterdi.

10 – 17 Kasım haftasında tahvil piyasasında net yabancı alımı gerçekleşirken, yabancı yatırımcı algısı açısından yakından takip ettiğimiz tahvil piyasasındaki girişin oldukça sınırlı olduğu takip edildi. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 119,5 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 5 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 374,5 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 648 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 901 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 657 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

10 – 17 Kasım haftasında yerleşiklerin DTH’larında 0,38 milyar dolarlık (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) bir gerileme yaşandı. Hanehalkı DTH’ları 0,15 milyar dolar, kurumlar DTH’ları ise 0,23 milyar dolar azaldı. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 0,31 milyar dolarlık düşüş görülürken, söz konusu gerileme büyük ölçüde hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 10 – 17 Kasım haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,69 milyar dolarlık bir gerileme yaşandı.

17 Kasım itibariyle TCMB rezervleri: Brüt döviz rezervleri 134,54 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 5,85 milyar dolarlık önemli bir artış kaydederken, net uluslararası rezervler ise 28,96 milyar dolar oldu ve bir önceki haftaya göre 3,54 milyar dolar yükseliş gösterdi.

Grafikler

Grafikler

Yabancı portföy akımları

 (yıllık kümülatif, milyon US$, hisse + tahvil)

Kaynak: TCMB,  Tacirler Yatırım


Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatları

(altın dahil., milyar US$, parite etkisinden arındırılmış)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu

Detaylı PDF   -   184 KB