Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

24.02.2014

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Halka Arz Bilgileri

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(“Şirket”, “Politeknik Metal”) mevcut 3,000,000 TL olan ödenmiş sermayesini 750,000 TL (%25) artırarak, 3,750,000 TL’ye yükseltmeyi, artırılan 750,000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz etmeyi öngörmektedir.

Halka arz, sabit fiyatla talep toplama bakiyeyi yüklenim aracılığı yöntemi ile yapılacaktır.

Detaylı PDF   -   484 KB