Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

14.02.2018

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunu inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Peker GYO Hakkında

Peker Investment Gayrimenkul A.Ş., 28.09.2017 tarihinde SPK iznini takiben “Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı adı altında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) dönüşmüş olup, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan bir anonim ortaklıktır.

Şirket’in ana faaliyet konusu; gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklar ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.

Detaylı PDF   -   494 KB