Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

17.06.2013

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanarak Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Pegasus Hakkında

2012 itibarı ile yurt içi satış kanalları; %47.3 internet, %45.8 seyahat acenteleri, %1.3 seyahat acentelerinin global dağıtım sistemi, %3.1 çağrı merkezi, %2.5 diğer şeklindedir. Yurt dışı satış kanalları ise %32.5 internet, %52.9 seyahat acenteleri, %12.7 seyahat acentelerinin global dağıtım sistemi, %0.9 çağrı merkezi, %1 diğer kanallardır.

Filo 2012 sonu itibarı ile 40 adet uçağa sahiptir. 2013 ve 2014’de 2’şer adet yeni uçak filoya katılacaktır. Pegasus Airbus’tan 2022 yılı yılına kadar teslim edilmek üzere 75’i kesin, 25’i opsiyonlu olmak üzere 100 adet uçak almak üzere anlaşma imzalamıştır. Bu uçaklar filoya 2015’den itibaren katılmaya başlayacaktır. Airbus tipi uçakların operasyon maliyetlerini azaltacağı öngörülmektedir. Filo yaşı 2010 yılındaki 6.1 yıldan 2012’de 3.7’ye inmiştir.

Detaylı PDF   -   540 KB