Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

17.04.2024

Ödemeler Dengesi – Şubat 2024

Yıllık cari açık 31,8 milyar dolara indi

Detaylı PDF   -   112 KB

İçerikler

İçerikler

Cari işlemler açığı şubat ayında 3,26 milyon dolar olurken, 3,8 milyar dolar olan kurum beklentimizin ve 3,6 milyar olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Şubat verileri ile birlikte yıllık cari işlemler açığı 37,6 milyar dolar seviyesinden 31,8 milyar dolar seviyesine geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) aylık 2,1 milyar dolar fazla verirken, yıllık bazda fazla 34,4 milyar dolardan 36 milyar dolara çıktı.

Alt kalemleri incelediğimizde; Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının şubat ayında 4,8 milyar TL olarak gerçekleştiği görülürken, altın ithalatının ise 1,1 milyar dolar ile önceki aya göre önemli bir değişim göstermediği ve Nisan 2022’den bu yana en düşük düzeyinde kaldığı takip edildi. Yıllık altın ithalatı ise şubat ayında 26,1 milyar dolardan 23,2 milyar dolara indi. Hizmet dengesi tarafında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirin 2,2 milyar dolardan 1,9 milyar dolara gerilediği görüldü. Diğer yandan şubat ayında birincil gelir dengesi kalemi 849 milyar dolar, ikincil gelir dengesi kalemi ise 46 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Sermaye hareketleri tarafına baktığımızda; Net portföy hareketlerinde şubat ayında 4,4 milyar dolarlık bir giriş yaşandı. Alt kalemleri incelediğimizde ise şubat ayında yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar tutarında net satıcı konumunda yer alırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 98 milyon dolar tutarında net alım gerçekleştirdi. Diğer taraftan yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1,7 milyar dolar net artış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında toplam 274 milyon dolar net düşüş gözlemlendi. Net hata ve noksan kaleminde ise şubat ayında 5 milyar dolar kadar bir çıkış olduğu izleniyor. Son olarak şubat ayında resmi rezervlerde 6,2 milyar dolar net düşüş takip edildi.  

Ticaret Bakanlığı tarafından mart ayına ilişkin açıklanan öncü veriler yıllık dış ticaret açığındaki gerilemenin devam ettiğini işaret ediyor. Mart ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre ihracat yıllık bazda %4,1’lik düşüşle 22,6 milyar dolar olurken, ithalat ise mart ayında yıllık %5,7 oranında gerilemeyle 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öncü veriler çerçevesinde dış ticaret açığı mart ayında önceki ayki 7 milyar dolar düzeyinden 7,5 milyar dolara yükselirken, yıllık dış ticaret açığı ise 92,5 milyar dolardan 91,7 milyar dolara geriledi. 

2024 yılına ilişkin cari açık beklentimiz 33 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarında uzun süreli durgunluğun ardından son dönemde görülen iyileşme eğilimleri dış dinamiklerin daha destekleyici bir zemin sunacağını ortaya koyuyor. Gelenekselleşen para politikasının ve sıkılaşan koşulların kredi büyümesi ve iç talep üzerinde belirgin etkilerini ikinci yarı itibariyle görmeyi bekliyoruz. Bunun yanı sıra, turizm performansı ve dış pazarlarımızdaki toparlanma süreci ile birlikte bu yıl cari işlemler açığındaki düşüşün sürmesini bekliyoruz. Öte yandan, Jeopolitik risklerin devamı cari açıktaki iyileşmeyi sınırlandırabilecek risklerin başında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

Grafikler

Grafikler

Cari İşlemler Dengesi (yıllık, milyar US$)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Altın İthalatı (12-aylık kümülatif, milyon $)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu