Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

12.03.2024

Ödemeler Dengesi – Ocak 2024

Yıllık cari işlemler açığı ocak ayında 37,3 milyar dolara geriledi

Detaylı PDF   -   108 KB

İçerikler

İçerikler

Cari işlemler açığı ocak ayında 2,55 milyon dolar ile kurum beklentimize ve piyasa medyan tahminine paralel gerçekleşti. Ocak verileri ile birlikte yıllık cari işlemler açığı 45 milyar dolar seviyesinden 37,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) aylık 3,6 milyar dolar fazla verirken, yıllık bazda fazla 33,2 milyar dolardan 34,8 milyar dolara çıktı.

Alt kalemleri incelediğimizde; Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ocak ayında 4,5 milyar TL olarak gerçekleştiği görülürken, altın ithalatının ise 1 milyar dolar ile aralık ayına göre 500 milyon dolarlık bir düşüş kaydederek Nisan 2022Den bu yana en düşük seviyesine indiği takip edildi. Hizmet dengesi tarafında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirin ocak ayında bir önceki ayki 1,7 milyar dolar seviyesinden 2,2 milyar dolara iyileşme kaydettiği görüldü. Diğer yandan ocak ayında birincil gelir dengesi kalemi 856 milyar dolar, ikincil gelir dengesi kalemi ise 44 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Sermaye hareketleri tarafına baktığımızda; Net portföy hareketlerinde ocak ayında 1,1 milyar dolarlık bir giriş yaşandı. Alt kalemleri incelediğimizde ise ocak ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında 264 milyon dolar tutarında net alıcı konumunda yer aldığını görmekteyiz. Diğer taraftan yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4,1 milyar dolar net artış kaydederken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında toplam 1,7 milyar dolar artış gözlemlendi. Net hata ve noksan kaleminde ise ocak ayında 1,9 milyar dolar kadar bir çıkış olduğu izleniyor. Son olarak ocak ayında resmi rezervlerde 6,2 milyar dolar net artış takip edildi.  

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü veriler yıllık dış ticaret açığındaki gerilemenin devamını işaret ediyor. Şubat ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre ihracat yıllık bazda %13,6’lık artışla 21 milyar dolar olurken, deprem felaketinin yaşandığı Şubat 2023 döneminde oluşan baz etkisinin ihracattaki güçlü yıllık artışta etkili olduğunu izliyoruz. Öncü verilere göre ithalat ise şubat ayında yıllık %8,5’lik düşüşle 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığı şubat ayında önceki ayki 6,2 milyar dolar düzeyinden 7 milyar dolara yükselirken, yıllık dış ticaret açığının ise 92,5 milyar dolara gerilediği takip edildi.  

2024 yılına ilişkin cari açık beklentimiz 33 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Gelen öncü veriler yurt dışı talepteki iyileşme eğiliminin altını çizerken, şubat ayında 50,6’dan 51,1’e yükselen İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi de ABD’de iyileşen aktivite ve Avrupa'nın birçok önemli ihracat pazarında hızlanan genişlemenin ihracat talep koşullarını olumlu etkilediğinin sinyalini veriyor. Önümüzdeki dönemde içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu, küresel talep koşulları ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

Grafikler

Grafikler

Cari İşlemler Dengesi (yıllık, milyar US$)

Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım

Dış Ticaret Dengesi (yıllık, milyar $)

Kaynak: TÜİK, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu