Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

22.03.2021

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Raporun Amacı

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri:
VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından hazırlanmıştır. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin halka arzına ilişkin olarak,
yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca
aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin izahname ve
eklerini inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Naturelgaz Hakkında

Naturelgaz, taşımalı doğal gaz sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket’in başlıca iş kolları Dökme CNG ve LNG, Şehir Gazı, Oto CNG, Kuyu CNG olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Şirket, ana faaliyet alanlarına 2015 yılı itibarıyla EPDK’dan aldığı lisans doğrultusunda LNG satışını da eklemiştir.

Dökme CNG faaliyetleri kapsamında Şirket, Türkiye genelindeki 13 adet Endüstriyel CNG dolum tesisi ile kimya, metal, gıda, madencilik, inşaat malzemeleri üretimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri ve ısıtma amaçlı kullanım yapan kamu kurumları gibi müşterilerine doğal gaz tedarik etmektedir.

Şehir Gazı faaliyetlerinin konusu ise ekonomik ve coğrafi sebepler ile doğal gazın ulaşamadığı ilçe ve beldelere CNG taşıma üniteleri vasıtası ile doğal gazın iletimidir. Şirket, 2017 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın koordinasyonunda, taşımalı doğal gaz sistemini ilçelere ve beldelere doğal gaz tedarik etmek üzere kullanmaktadır.

Detaylı PDF   -   282 KB