Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

31.07.2019

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin sirküleri ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

Naturel Enerji Hakkında

Naturel Enerji; müşterileri ve kendisi adına yenilenebilir enerji santralleri yapan EPC şirketidir. Kendisi adına yapmış olduğu 21,7 MWp üretim kapasiteli güneş enerji santralleri Ankara’nın ilçelerinde bulunmaktadır. Bu bağlamda Şirket’in faaliyetleri iki ana başlıkta toplanmaktadır.

Detaylı PDF   -   474 KB