Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

20.11.2023

Model Portföy Güncellemesi

Tacirler Yatırım

Model Portföy Güncellemesi

TTRAK’ü model portföyümüzden çıkarıyoruz.  Yılın ilk yarısındaki güçlü finansalları beraberinde yurt içi satışların sübvansiyonlu krediler ile desteklenmesi, TIER 3 traktörler ile üretimdeki adetsel artış, güçlü iç ve dış talep, çok güçlü iç talebin daralması durumunda dahi bunun hem ihracat olanaklarının artırılması, yüksek temettü verimi etkenleriyle Türk Traktör’ü model portföyümüze dahil etmiştik. Türk Traktör, portföye dahil olmasından sonra, dünkü kapanış fiyatına göre %89 oranında kazanç sağlamıştır. 4.Çeyrekte Türk Traktör’den güçlü finansal sonuçlar beklemekle beraber, 2024 yılında etkilerini daha fazla görmeyi beklediğimiz kredi sıkılaşması sonucunda satışlarda adetsel bazda sert gerileme olabileceğini düşünüyoruz. İç pazarda gerçekleşebilecek bu gerilemenin ihracat ile normalize edilme ihtimalini düşük gördüğümüz için Türk Traktör’ü model portföyümüzden çıkarıyoruz.

LIDFA’yı model portföyümüze ekliyoruz. Lider Faktoring’i araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. i) şirketin ve ortakların sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesi beraberinde güçlü know-how kapasitesi, ii) ekonomik konjonktürün faktoring şirketleri için en iyi ortamı oluşturması, iii) Lider Faktoring’in küçük/büyük müşterilere nüfuz ederek, portföyünü müşteri, sektörel, coğrafi bazda efektif olarak çeşitlendirmesi değerlememizin ana teması olarak öne çıkıyor. Yılın ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen yüksek özkaynak karlılığı beraberinde 2024 yılında da gelir ve karlılık artışının devam edeceğini düşünüyoruz. 2024 yılında oluşabilecek ekonomik yavaşlama ve sıkı para piyasası koşullarının şirketin büyümesi için ideal şartları yaratabileceğine inanıyoruz. Mevcut piyasa değeri açısından cazip olarak konumlandırdığımız LIDFA’yı model portföyümüze %15 ağırlık ile ekliyoruz.

Detaylı PDF   -   411 KB