Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

31.01.2018

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu

Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 2 fıkrası kapsamında Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması yönünde bir öneri ya da teklif değildir. Bu rapor yalnızca aracı kurumun fiyat tespit raporu hakkındaki görüşü olup yatırımcılar, halka arza ilişkin tasarruf sahiplerine satış duyurusunu ve izahnameyi inceleyerek kararlarını vermelidirler.

MLP Sağlık Hakkında

Şirket, 30 Eylül 2017 itibariyle faaliyet gösterdiği 17 şehirdeki 29 hastanesi ve 5.330 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük özel sağlık kuruluşudur. Şirket’in hizmet verdiği hastanelerde, çoğu orta-üst sosyo-ekonomik segment sınıfında yer alan hastalar olmak üzere, yılda ortalama 2,4 milyon kişi tedavi olmaktadır. Şirket hastanelerinde, jinekoloji, kardiyoloji, onkoloji, ortopedi, yoğun bakım gibi dallar ile organ ve kemik iliği nakli gibi daha özellikli tıbbi işlemler de dahil olmak üzere, her türlü sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Detaylı PDF   -   464 KB