Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

15.03.2024

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi – Şubat 2024

Bütçe açığı şubat ayında 153,8 milyar TL oldu

Detaylı PDF   -   116 KB

İçerikler

İçerikler

Önemli Notlar

  • Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 153,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 99 milyar TL oldu. 12-aylık bütçe açığı 1,5 trilyon TL’den 1,47 trilyon TL’ye gerilerken, 12 aylık faiz dışı açık ise 719 milyar TL’den 681 milyar TL’ye indi.
  • 2024 yılının ikinci ayında bütçe gelirlerinde %145 oranında yıllık yükseliş izlendi. Vergi gelirlerindeki %126 oranındaki yıllık nominal artış bu cephedeki en önemli faktör olarak ön plana çıkarken, Şubat 2024’te %67 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon göz önüne alındığında reel artışın güçlü olduğu görülüyor.
  • Şubat ayı bütçe gerçekleşmelerinde harcamalar tarafında ise yıllık bazda %77 oranında bir artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 153,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 99 milyar TL oldu. Böylelikle şubat ayında bütçe açığı aynı dönemde 198,3 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 44,5 milyar TL daha düşük gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 170,6 milyar TL bütçe açığı ve 136,3 milyar TL faiz dışı açığa göre kısmi bir iyileşme olduğu dikkat çekiyor. Şubat verileri ile 12-aylık bütçe açığı 1,5 trilyon TL’den 1,47 trilyon TL’ye gerilerken, 12 aylık faiz dışı açık ise 719 milyar TL’den 681 milyar TL’ye indi.

2024 yılının ikinci ayında bütçe gelirlerinde %145 oranında yıllık yükseliş izlendi. Vergi gelirlerindeki %126 oranındaki yıllık nominal artış bu cephedeki en önemli faktör olarak ön plana çıkarken, Şubat 2024’te %67 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon göz önüne alındığında reel artışın güçlü olduğu görülüyor. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında doğrudan vergi kalemleri olan gelir ve kurumlar vergilerindeki artışın sırasıyla %153,6 ve %182,3 ile enflasyonun oldukça üzerinde olması gelirler tarafındaki güçlü resmi işaret eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, İç talebi yansıtan önemli kalemlerden biri olan dahilde alınan KDV gelirleri %206,3 oranında yıllık artışla 65,5 milyar TL’ye oldu. ÖTV gelirleri ise şubat ayında yıllık %108 artışla 88,8 milyar TL olurken, alt kalemleri incelediğimizde petrol ve doğalgaz ürünlerinden sağlanan gelirlerdeki %342,5’lik güçlü artışın ÖTV gelirlerindeki yükselişte önemli rol oynadığını görüyoruz.  

Şubat ayı bütçe gerçekleşmelerinde harcamalar tarafında ise yıllık bazda %77 oranında bir artış yaşandığı dikkat çekiyor. Bu çerçevede faiz dışı harcamalarda yıllık %79 oranında bir artış yaşandı. Bu cephede mal ve hizmet giderleri ile sermaye giderlerindeki sırasıyla yıllık %88 ve %83 oranlarındaki artışların ana faktörler olarak öne çıktığı görülürken, cari transferlerdeki %52 oranında yükselişin de harcamaları yukarı çeken en önemli faktörlerden olduğu görülüyor. 

Grafikler

Grafikler

Bütçe göstergeleri (12-aylık kümülatif, milyar TL)

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu