Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

15.02.2024

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi – Ocak 2024

Bütçe ocak ayında 150,7 milyar TL açık verdi

Detaylı PDF   -   125 KB

İçerikler

İçerikler

Önemli Notlar

  • Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 150,7 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL oldu. 12-aylık bütçe açığı 1,37 trilyon TL’den 1,5 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 700,3 milyar TL’den 719 milyar TL’ye çıktı.
  • 2024 yılının ilk ayında bütçe gelirlerinde %113,5 oranında yıllık yükseliş izlendi. Ocak bütçesindeki yüksek harcama, bütçe gerçekleşmelerinde en fazla öne çıkan nokta oldu. Bu çerçevede faiz dışı harcamalarda yıllık %116 oranında bir artış yaşandı.
  • OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Maliye politikasının genişlemeci tarafta kalması enflasyon konusundaki kazanımları sınırlandıracak bir unsur olarak ön plana çıkacaktır.

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 150,7 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL oldu.  Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 32,2 milyar TL bütçe açığı ve 10,9 milyar TL faiz dışı açığa göre önemli bir bozulma olduğu dikkat çekiyor. Ocak verileri ile 12-aylık bütçe açığı 1,37 trilyon TL’den 1,5 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 700,3 milyar TL’den 719 milyar TL’ye çıktı.

2024 yılının ilk ayında bütçe gelirlerinde %113,5 oranında yıllık yükseliş izlendi. Vergi gelirlerindeki %105 oranındaki nominal artış bu cephedeki en önemli faktör olarak ön plana çıkarken, Ocak 2024’te %64,86 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon göz önüne alındığında reel artışın güçlü olduğu görülüyor. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında doğrudan vergi kalemi olan gelir vergisindeki yıllık ve aylık artışların sırasıyla %107 ve %25 ile enflasyon gerçekleşmelerinin üzerinde olması gelirler tarafındaki güçlü resmi işaret eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Ocak bütçesindeki yüksek harcama, bütçe gerçekleşmelerinde en fazla öne çıkan nokta oldu. Bu çerçevede faiz dışı harcamalarda yıllık %116 oranında bir artış yaşandı. Bu cephede mal ve hizmet giderleri ile sermaye giderlerindeki sırasıyla yıllık %36 ve %83 oranlarındaki artışların ana faktörler olarak öne çıktığı görülürken, cari transferlerdeki %94 oranında yükselişin de harcamaları yukarı çeken en önemli faktörlerden olduğu görülüyor. 

OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. 2024 yılı içerisinde maliye politikalarının para politikası ile uyumlu bir görünüm içerisinde olmasının TCMB’nin hedeflediği enflasyon seviyelerine ulaşılması açısından kritik olduğu görüşündeyiz. Maliye politikasının genişlemeci tarafta kalması enflasyon konusundaki kazanımları sınırlandıracak bir unsur olarak ön plana çıkacaktır.    

Grafikler

Grafikler

Bütçe göstergeleri (12-aylık kümülatif, milyar TL)

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tacirler Yatırım

Uyarı Notu